CAPAGO İSTİFADƏ ŞƏRTLƏRİ

Qüvvəyə minmə tarixi: 04/10/2023

GİRİŞ

Bu istifadə şərtləri, burada müəyyən edildiyi kimi, Capago mandatı olan Capago Müştərisinə viza müraciətləri ilə bağlı Capago məhsulları və xidmətləri haqqında məlumat əldə etmək məqsədilə, Capago veb saytına daxil olan və/və ya istifadə edən bütün İstifadəçilərə şamil edilir.

MADDƏ 1 – Təriflər

Bu istifadə şərtlərində aşağıdakı terminlər aşağıda göstərilən mənaları ifadə edir:

Maddə bu istifadə şərtlərinin hər hansı maddəsinə istinad edir.
Capago Capago S.A. ana şirkəti və/və ya onun törəmə şirkətləri və/və ya əlaqəli agentlərinə aiddir.
Capago veb-saytı və ya veb-saytımız Capago Şirkətinin vebsaytları (domenlər və alt domenlər), mobil proqramlar və bütün digər rəqəmsal platformalar daxil olmaqla, Capago Şirkəti tərəfindən təqdim olunan istənilən rəqəmsal xidmətə aiddir.
Müştəri nümayəndəlik və autsorsinq xidmətləri üçün Capago Şirkəti ilə müqavilə bağlamış istənilən dövlət orqanı, diplomatik nümayəndəliklər və/və ya oxşar təşkilata istinad edir.
İstifadəçi Capago veb-saytından istifadə edən və/və ya məsləhətləşən hər hansı şəxs, şəxslər qrupu və ya səlahiyyətli üçüncü tərəf.

Əlavə təriflər əlavə edilə bilər.

Müəyyən edilmiş terminlərin mənası bu terminlərin həm təkinə, həm də cəminə aiddir.

Bu terminlərdə istifadə olunan başlıqlar yalnız istinad asanlığı üçün daxil edilmişdir və onun mənasına və ya şərhinə təsir göstərmir.

"Daxildir", "o cümlədən", "xüsusilə" terminləri və eyni məna daşıyan digər terminlər məhdudlaşdırıcı deyil.

MADDƏ 2 - Capago saytından istifadə

Bu İstifadə Şərtlərini qəbul etməklə İstifadəçi təsdiq edir ki, Capago vebsaytına daxil olmaq və ondan istifadə etmək bu İstifadə Şərtlərinə tabedir.

Capago öz saytında dərc olunan məlumatların aktual olmasını təmin etmək və İstifadəçiləri dəqiq məlumatlarla təmin etmək üçün hər cür səy göstərir. Bununla belə, İstifadəçilər bilməlidirlər ki, internetdə müxtəlif növ şəbəkələr üzrə yayılan məlumatların ötürülməsi texniki baxımdan tam etibarlı sayılmayacaq. Buna görə də Capago öz saytında görünən məlumatların düzgünlüyünə zəmanət verə bilməz.

Buna görə də Capago veb-saytından istifadə yalnız istifadəçinin məsuliyyətindədir.

Capago veb-saytındakı hər hansı səhv və ya çatışmazlıqlar aşağıdakı e-poçt ünvanına bildirilməlidir: contact@capago.eu

Capago məhsullarının və/və ya xidmətlərinin alınması Ümumi müddəa və şərtlərlə tənzimlənir.

MADDƏ 3 - Capago saytından istifadə qadağası

Capago veb saytına daxil olduqda və ya istifadə edərkən İstifadəçi aşağıdakıları etməməyə razılaşır:

Pozuntu və/və ya icazəsiz istifadəyə yol verildikdə, İstifadəçi hüquqi məsuliyyətə cəlb oluna bilər.

MƏDDƏ 4 - İstifadə məhdudiyyəti

Başqa hər hansı bir əməliyyata ziyan vermədən, Capago müəyyən etdiyi və ya Müştərisinin təlim etdiyi kimi, öz maraqlarına əsasən, bir və ya bir neçə İstifadəçinin öz veb-saytına girişini və ya istifadəsini müvəqqəti və ya daimi olaraq məhdudlaşdıra, dayandıra və ya tamamilə və ya qismən dayandıra bilər. Capago bu məhdudiyyətləri effektiv etmək üçün bütün lazımi texniki və hüquqi tədbirləri görə bilər.

MƏDDƏ 5 - ƏLAQƏ

Bu istifadə şərtlərini qəbul etməklə İstifadəçi, kommunikasiya almaq üçün dəqiq mobil nömrəsi, e-poçt ünvanı və ya başqa məlumat təqdim etdiyini təsdiq edir. Xidmət istifadəçisi mobil cihazın, telefonun, e-poçt ünvanının və ya digər uyğun cihazın sahibi və ya qanuni istifadəçisi olduğunu təsdiq edir. İstifadəçi başqasının mobil nömrəsindən və ya e-poçt ünvanından istifadə etməməli və ya qeyri-dəqiq mobil nömrəsi və ya e-poçt ünvanını təqdim etməməlidir. Bu hal İstifadəçinin məxfi məlumatlarının açığa çıxmasına səbəb ola bilər və bu məlumatların açığa çıxması riski yalnız İstifadəçinin üzərinə düşər.

Əgər Xidmət İstifadəçisi SMS və ya e-poçt almasa, Capago-ya dərhal məlumat verməlidir, veb-saytda göstərilən çatdaşma, e-poçt və ya telefon vasitəsilə.

Xidmət İstifadəçisi SMS və ya e-poçtların alınmaması halında, Capago bu xidməti istənilən vaxt və bildiriş etmədən geri çəkə bilər.

Əgər İstifadəçi qeydiyyatdan keçmək üçün sanal sıra sistemində (mümkünsə) qeydiyyatdan keçsə, İstifadəçilər Capago-dan gələn əlaqələri, xüsusilə SMS və e-poçt, almağı təsdiq edirlər. Əlaqə vasitələri, İstifadəçi tərəfindən təqdim edilmiş məlumatlara əsaslanır.

MƏDDƏ 6 - Məsuliyyət daşımır

6.1. Capago veb-saytı

Capago veb-saytının istifadəsi, veb-saytımız vasitəsilə əldə edilən hər hansı element və ya məlumat İstifadəçinin əlaqədar məsuliyyətidir.

Capago veb-saytının daim əlçatan olmasını təmin etmək üçün hər cür səy göstərir. Qeyd edilməlidir ki, veb-saytımıza giriş təmir və başqa səbəblər, texniki olmaqla yanaşı, üçün müvəqqəti kəsilə bilər. Capago heç bir halda bu kəsintilərdən və İstifadəçilərə səbəb ola biləcək nəticələrdən məsuliyyət daşımır.

Capago, İstifadəçiyə Capago veb-saytındakı xidmətlərin keyfiyyəti və ya onların satıla bilən keyfiyyəti, veb-saytımızda göstərilən hər hansı məlumatın düzgünlüyü, xidmətlərin uyğunluğu və ya nəticənin İstifadəçinin gözləntilərinə uyğunluğu ilə bağlı heç bir zəmanət verməz və Capago, öz tərəfindən yaradılmayan məzmunda öz hüquqlarını, xüsusən də şəxsi hüquqlarını həyata keçirmək üçün üçüncü tərəflərin bütün mübahisələrini, hərəkətlərini və ya iddialarını rədd edir.

Capago veb-saytının müxtəlif mərhələlərində İstifadəçi, hipertext keçidlər və ya rəqəmsal yönləndirmə vasitəsilə, xüsusən də Müştəriyə aid ola biləcək üçüncü tərəf rəqəmsal platformalarına yönləndirilə bilər. Bu keçidlər yalnız İstifadəçiyi əlavə məlumatla təmin etmək məqsədi ilə paylanır. Nə Capago, nə də onun işçiləri və ya tərəfdaşları bu saytlar, proqramlar və ya digər rəqəmsal platformalar vasitəsilə yayılan məlumatların mövcudluğu, məzmunu və/yaxud valyutası üçün heç bir məsuliyyət daşıya bilməzlər. Başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, bu bağlantıların heç biri Capago tərəfindən yoxlanılmayıb və ya zəmanət verilməyib.

6.2. Əlaqə

İstifadəçi, kommunikasiya xidmətinin hər hansı bir vaxt İstifadəçinin mobil telefon şəbəkəsi, internet bağlantısı, fors-major hadisələri, şəbəkəyə müdaxilə və internetin əhatə dairəsi ilə bağlı problemlər tərəfindən mənfi təsir göstərə biləcəyini etiraf edir. Capago SMS mətn mesajlarının, e-poçtların və ya hər hansı digər kommunikasiyanın çatdırılmasına zəmanət verməz və İstifadəçi üçün bu kommunikasiya çatdırılması xidməti ilə bağlı hər hansı bir çətinlikdə doğrudan və ya dolayı itkilərin, zərərlərin və ya xərclərinə görə İstifadəçi qarşısında məsuliyyət daşımır.

Əlavə olaraq, Capago mobil nömrələri və ya e-poçt ünvanlarının, məsələn, SMS, e-poçt və ya hər hansı digər kommunikasiyanın alınmamasına və ya gecikməsinə səbəb ola biləcək səhvlərdən məsuliyyət daşımaz.

6.3. Təzminat

İstifadəçi, İstifadə şərtlərinin pozulması və ya milli qaydaların və ya üçüncü tərəfin hüquqlarının pozulması nəticəsində yaranan və tərəfin qaldırdığı müqavilə təcavüzü ilə əlaqədar olan, hər hansı bir şikayət və ya iddia, xüsusilə məhkəmə prosesinə aid xərcləri təzmin etməyə və zərərsiz saxlamağa razılaşır.

Capago heç bir halda Capago məhsullarının və/yaxud xidmətlərinin alınması nəticəsində heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, doğrudan və ya dolayısı, təsadüfi və ya digər şəkildə (qazanc itkisi, biznesin dayandırılması və ya məlumat itkisi daxil olmaqla) yaranan zərərlər, məsuliyyət daşımır.

MADDƏ 7 - Pozuntular və təzminatlar

İstifadəçi təsdiq edir ki, bu istifadə şərtlərindən birinin və ya bir neçəsinin hər hansı pozuntusu və ya pozulması cəhdi Capago Şirkətinə xüsusi və birbaşa ziyan vuracaq və Capago bunun nəticəsində dəyən zərər və kompensasiya tələb etmək hüququna malikdir.

İstifadəçi həmçinin etiraf edir ki, Capago istifadəçi və ya onun tərəfdaşları, tabeçiliyində olanlar və ya filialları tərəfindən bu istifadə şərtlərinin pozulması və ya pozulması cəhdini dayandırmaq və ya qarşısını almaq üçün məcburi yardım axtarmaq hüququna malikdir. Capago, hüquqi xərclər də daxil olmaqla, İstifadəçiyə qarşı belə qərarların alınması ilə bağlı bütün xərcləri, məsrəfləri və zərərləri kompensasiya etmək hüququna malikdir.

MADDƏ 8 - İntellektual mülkiyyət

Capago veb-saytının məzmunu Capago Şirkətinin əqli mülkiyyətidir və müəllif hüququ, ticarət nişanı, verilənlər bazası hüquqları, əqli mülkiyyət hüquqları və antiinhisar qanunları ilə qorunur.

Saytımıza daxil olmaq İstifadəçilərə məzmuna baxmaq hüququndan başqa heç bir hüquq vermir.

İstifadəçilər Capago veb-saytından məzmunu kompüter ekranında götürə və göstərə, belə məzmunu elektron formada diskdə saxlaya bilər (lakin serverdə və ya şəbəkəyə qoşulmuş digər saxlama cihazında deyil) və ya İstifadəçilər hər hansı və bütün müəllif hüquqları və mülkiyyət bildirişlərini saxlamaq şərti ilə şəxsi, qeyri-kommersiya istifadəniz üçün belə məzmunun bir nüsxəsini çap edə bilər.

İstifadəçilər Capago Şirkətinin yazılı icazəsi olmadan saytımızdakı hər hansı material və ya məzmunu başqa cür təkrar istehsal edə, dəyişdirə, surətini çıxara, paylaya və ya kommersiya məqsədləri üçün istifadə edə bilməzlər. Capago veb-saytının hər hansı elementlərinin başqa məqsədlər üçün, xüsusən də ictimai, kommersiya və ya yumoristik məqsədlər üçün istifadəsi qəti qadağandır və müəllif hüquqlarının pozulmasını təşkil edir və bu, hüquqi fəaliyyətlə nəticələnəcək.

MADDƏ 9. Qanunun tənzimlənməsi və mübahisələrin həlli

Bu istifadə şərtləri müvafiq viza müraciəti mərkəzinin ölkəsində tətbiq olunan qanunlara tabedir və onlara uyğun olaraq şərh edilir. Kompromis yolu ilə həll olunmayan hər hansı mübahisə yuxarıda qeyd olunan viza müraciəti mərkəzinin yerləşdiyi yerin səlahiyyətli məhkəməsi qarşısında qaldırılacaqdır.

MADDƏ 10 - Bölünmə qabiliyyəti

Bu istifadə şərtlərinin bir və ya bir neçə müddəasının etibarsızlığı və ya tətbiq oluna bilməməsi heç bir şəkildə qalan müddəaların etibarlılığına və tətbiqinə təsir göstərməməlidir. Məqalələrin, bölmələrin və alt bölmələrin adları yalnız istinad üçündür və hər bölmənin məzmununu məhdudlaşdırmır.

MADDƏ 11 - Məsuliyyətdən imtina

Bu İstifadə Şərtlərinin bir və ya bir neçə müddəasının bir və ya daha çox İstifadəçi tərəfindən pozulması ilə bağlı Capago tərəfindən hərkəsizlik imtina və ya razılıq demək deyil. Capago uyğun hesab etdiyi hər hansı bir tədbir görmək hüququnu özündə saxlayır.

MADDƏ 12 - İstifadə şərtlərində dəyişikliklər

Capago, öz mülahizəsinə əsasən, istənilən vaxt xəbərdarlıq etmədən bu istifadə şərtlərinin hər hansı birini və ya hamısını dəyişdirə, əlavələr edə, ləğv edə və ya geri götürə bilər. İstənilən bu cür dəyişiklik Capago saytında əks olunacaq.

MADDƏ 18 - Ümumi müddəalar

Bununla Xidmət İstifadəçisi Capago saytından istifadəyə başlamazdan əvvəl burada göstərilən bütün şərtləri, müddəaları və təfərrüatları heç bir məhdudiyyət və ya qeyd-şərtsiz oxuduğunu, başa düşdüyünü və öhdəlik götürməyə razı olduğunu qəbul edir və təsdiq edir.

Bu istifadə şərtləri ilə bağlı əlavə suallarınız və ya sorğularınız üçün bizim e-poçt ünvanımıza göndərin: contact@capago.eu.