CAPAGO ŞİRKƏTİNİN QAYDALARI VƏ ŞƏRTLƏRİ

Qüvvəyə minmə tarixi: 04/10/2023

GİRİŞ

Bu ümumi qaydalar və şərtlər Capago Şirkətinin bu məqsədlə və xüsusilə aşağıdakı funksiyalar üçün mandatları olan Capago Şirkəti müştərisinə viza ərizəsi təqdim etmək üçün Capago məhsullarını və/və ya xidmətlərini satın alan bütün xidmət istifadəçilərinə şamil edilir:

MADDƏ 1 – Təriflər

Bu ümumi qayda və şərtlərdə aşağıdakı terminlər bundan sonra müəyyən edilmiş məna daşıyır:

Əlavə xidmətlər Capago tərəfindən təklif olunan əlavə və fərdiləşdirilmiş xidmətlərə aiddir.
Maddə Bu Ümumi Qaydalar və Şərtlərin hər hansı maddəsinə istinad edir.
Əsas xidmət viza müraciətinə baxılması üçün Capago tərəfindən təmin edilən bütün icbari xidmətlərə aiddir.
Biometrik məlumatlar Barmaq izləri və şəxsiyyət fotoşəkilləri ilə əlaqəli şəxsin fərdi identifikasiyası ilə bağlı məlumat deməkdir.
Capago Capago S.A. ana şirkəti və/və ya onun törəmə şirkətləri və/və ya əlaqəli agentlərinə aiddir.
Capago veb-saytı və ya veb-saytımız Capago Şirkətinin vebsaytları (domenlər və alt domenlər), mobil proqramlar və bütün digər rəqəmsal platformalar daxil olmaqla, Capago Şirkəti tərəfindən təqdim olunan istənilən rəqəmsal xidmətə aiddir.
Müştəri Nümayəndəlik və autsorsinq xidmətləri üçün Capago Şirkəti ilə müqavilə bağlamış istənilən dövlət orqanı, diplomatik nümayəndəliklər və/və ya oxşar təşkilata istinad edir.
GTC Capago’nun məhsulları və xidmətlərinə tətbiq olunan Ümumi Şərtlər və Qaydalar.
Şəxsi Məlumatlar Müəyyən edilmiş və ya müəyyən edilə bilən fiziki şəxsə aid hər hansı məlumatdır.
Xidmət İstifadəçisi Capago Şirkəti tərəfindən təqdim olunan məhsul və/və ya xidməti alan hər hansı bir şəxsə, şəxslər qrupuna və ya mandatlı üçüncü tərəfə aiddir.
SMS Qısa Mesaj Xidmətinə istinad edir.
Viza Müraciət Mərkəzi və ya VAC Capago Şirkətinin təyin olunmuş ofisləri, viza müraciətlərinin qəbulu və işlənməsi ilə bağlı xidmət göstərən.
Viza Rüsumları Capago tərəfindən Müştərinin adından Xidmət İstifadəçilərinə tutulan rüsumlara aiddir.

Bu təriflər yekun deyil və bundan sonra digər təriflər əlavə edilə bilər.

Əyri olan terminlərin mənası bu terminlərin həm təkinə, həm də cəminə aiddir.

ÜQŞ-larda istifadə olunan başlıqlar yalnız istinad asanlığı üçün daxil edilmişdir və onların mənasına və şərhinə təsir göstərmir.

Terminlərin mənası, bu terminlərin həm tək, həm də cəmi formalarına aid olur.

ÜQŞ-larda istifadə olunan başlıqlar yalnız istinad asanlığı üçün daxil edilmişdir və onların mənasına və şərhinə təsir göstərmir.

Terminlərin mənası, bu terminlərin həm tək, həm də cəmi formalarına aid olur.

MADDƏ 2 - TƏTBIQIN ÜMUMİ ƏHATƏ SAHƏSİ

Bu ÜQŞ, Capago tərəfindən Xidmət İstifadəçisinə təklif olunan bütün məhsullara və/xidmətlərə şamil olunur və bunlar məhdudiyyət olmadan aşağıdakıları əhatə edir:

MADDƏ 3 – Xidmət istifadəçisinin hüquqi qabiliyyəti

Xidmət istifadəçisi müqavilə və kommersiya əlaqələri yaratmaq üçün tam hüquqi qabiliyyətə malik olmalıdır, xüsusi ilə, yaşadığı ölkədə qüvvədə olan qanunlara uyğun olaraq, yetkinlik yaşına çatmış şəxs statusuna malik olmalı və hüquqi qabiliyyəti müvəqqəti yaxud qəti şəkildə məhdudlaşdırılmamış və ya ləğv edilməmiş olmalıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, Capago Şirkəti bu tip əlaqələrin yaradılması üçün hər bir Xidmət istifadəçisinin tam hüquq qabiliyyətini yoxlamağa məcbur deyil.

MADDƏ 4 - Məhsul və xidmətlərin təqdim olunması

Xidmət istifadəçi tərəfindən seçilmiş təyinat tarixindən asılı olaraq, Capago Şirkəti məhsul və/və ya xidmətlərin təqdim olunması üçün bütün ağlabatan səylərin göstərilməsini öhdəliyinə götürür. Capago bütün viza müraciətlərini daxili və/yaxud Müştəri tərəfindən müəyyən edilmiş və bu ÜQŞ-nin Xidmət istifadəçisi tərəfindən qəbul edildiyi tarixdə qüvvədə olan bütün prosedurlara uyğun olaraq yüksək dəqiqlik və bacarıq ilə emal edir.

Bununla belə, Capago Şirkəti Viza ərizəsi və və istənilən digər təsdiqləyici sənədlərdə aşkar səhvlər və/və ya assimilyasiya edilmiş uyğunsuzluqların yoxlanılmasında ehtiyyatlı davransa da, Capago Şirkəti bütün səhvlərin və/və ya mənimsənilmiş uyğunsuzluğun aşkar ediləcəyinə zəmanət vermir və Xidmət istifadəçisi tərəfindən təqdim edilən hər hansı məlumatın həqiqiliyini və/və ya düzgünlüyünü yoxlamağı öhdəsinə götürmür.

Xidmət istifadəçisi təqdim olunan bütün məlumatların və sənədlərin dəqiq, doğru və aktual olmasını təmin etmək üçün tam məsuliyyət daşıyır.

Bundan əlavə, Əlavə xidmət və formanın doldurulmasında yardımı seçməklə Xidmət istifadəçisi formada doldurulmuş hər hansı məlumatın həqiqiliyinə və/və ya düzgünlüyünə görə məsuliyyətdən imtina etmir və onun imzası məcburidir.

Capago Şirkəti nəticəyə deyil, yalnız vəsait öhdəliyinə zəmanət verir, çünki viza müraciəti ilə bağlı qərar və baxılmanın gecikdirilməsi Müştərinin öz ixtiyarındadır.

MƏQALƏ 5 - RÜSUM ÖDƏNİLMƏSİ

5.1 - Rüsumların tipologiyası

Rüsumlar aşağıdakı kimi formalaşır:

Mövcud rüsumlar, mübadilə məzənnələri və, varsa, xüsusi qaydalar və şərtlər veb saytımızda göstərilir və düzgün şəkildə yenilənir.

Capago, əgər əlaqədar rüsumlar tam ödənilməmişdirsə, heç bir məhsul və/və ya xidmət təqdim etməyə məcbur deyildir.

5.2 - Rüsumların ödənilməsi

Prosesin nəticəsində, Xidmət istifadəçisindən bir və ya bir neçə ödəniş metodundan istifadə edərək rüsum ödəməyə dəvət edilir:

Mövcud ödəniş metodları veb saytımızda göstərilir və düzgün şəkildə yenilənir.

5.3 - Əvvəlcədən ödəniş

Xidmət istifadəçilərindən təyin edilmiş görüş üçün rezerv edilmiş yerin təsdiqlənməsi üçün əvvəlcədən ödəniş tələb olunur.

Əgər görüş təyin etmədən əvvəl sanal növbə sisteminə qoşulmuşdursa, Xidmət istifadəçilərinin öncədən ödəniş etmək imkanı var.

Əgər əksinə deyilse, hər iki halda əvvəlcədən ödəniş qaytarılmır.

5.4 - Xüsusi şərtlər

Əməliyyatın aparıldığı ölkəyə bağlı olaraq, xüsusi şərtlər tətbiq oluna bilər. Daha çox məlumat üçün Xidmət istifadəçisi veb saytımızın müvafiq bölməsinə müraciət etməlidir.

5.5 - Tətbiq olunan mübadilə məzənnəsi

Veb saytımızda və/və ya kommunikasiyada başqa təyinat olunmadıqda, rüsumlar avro valyutasında ifadə olunur və toplanır. Avrodan başqa valyutada toplanan rüsumlar Müştəri tərəfindən əmələ gətirilən məzənnəyə əsasən çevrilir. Bu məlumat VAC-da və/və ya Capago veb saytında müntəzəm olaraq yerləşdirilir və yenilənir. Xidmət istifadəçisinin bank xidməti təminatçısı tərəfindən əlavə bank haqları və/və ya fərqli valyuta məzənnələri tətbiq oluna bilər. Var olan halda Capago bu əlavə ödənişlər üçün məsuliyyət daşımır və Xidmət İstifadəçisinə ödənişlərinin əlavə xərcləri barədə bank xidməti təminatçıları ilə əlaqə saxlamağı tövsiyə edirik.

Əgər valyuta çevirmə məzənnəsində dəyişiklik olarsa, Capago, Xidmət istifadəçisindən valyuta çevirmə məzənnəsindəki fərqin ödənilməsini tələb etmək hüququna sahibdir və Xidmət istifadəçisinin viza müraciəti ilə davam etmək üçün ödənişi tələb etməyə haqqı var.

MADDE 6 – İLETİŞİM

6.1 - İletişim Araçları

Capago, Xidmət istifadəçisi ilə əlaqə yaratmaq üçün müxtəlif əlaqə vasitələrindən istifadə edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

İletişim vasitələri, Xidmət istifadəçisinin veb saytımıza qeydiyyatdan keçdiyi anadan başlayaraq müraciətin işlənməsinin başa çatmasına qədər, ya da Capago-nun veb saytı aracılığı ilə bildirdiyi başqa bir müddət qədər Xidmət istifadəçisi üçün əlçatan olacaqdır. Capago, bu xidməti istənilən vaxt və xəbərdarlıq etmədən geri çəkmək hüququnu qoruyur.

İletişimin mövzusu aşağıdakıları əhatə edir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

Bu ÜQŞ-lə razılaşmaqla, Xidmət istifadəçisi doğru və etibarlı mobil nömrəsi, e-poçt ünvanı və/və ya digər hansısa məlumatları təqdim etməyi təsdiqləyir. Xidmət istifadəçisi mobil cihazın, telefonun, e-poçt ünvanının və ya digər uyğun cihazın sahibi və/yaxud qanuni istifadəçisi olduğunu təsdiq edir. Xidmət istifadəçisi başqa bir şəxsin mobil telefonundan və ya e-poçt ünvanından istifadə etmək və ya yanlış mobil telefon nömrəsi və ya e-poçt ünvanı təqdim etmək halında, bu, Xidmət istifadəçisinin məxfi məlumatlarının açıqlanmasına səbəb ola biləcəyini və bu açıqlamanın tək riskinin Xidmət istifadəçisində olduğunu qəbul edir.

Əgər Xidmət istifadəçisi ismarıcı almasa, Capago-nun əlçatan olan bütün vasitələrlə tez bir zamanda xəbərdar edilməlidir.

Xidmət istifadəçisi, əlaqələr və təhlükəsizlik təlimatları daxil olmaqla, əlaqə ilə bağlı verilən bütün təlimatlara əməl etməyi razılaşır.

6.2 - Qadağalanan İstifadələr

Xidmət istifadəçisi (və ya hər hansı üçüncü tərəfin) SMS, özünün e-poçt ünvanı və ya başqa əlaqə vasitəsini istifadə edərək spam, qanuni olmayan, təhqiramiz, təzyiqkar, pisləşdirici, ahlaksız və ya təhlükəsizliyi pozan, narahatçılıq və ya lazımsız qorxuğa səbəb olan hər hansı bir mesaj və ya əlaqə göndərməməlidir. Capago, əgər müraciət bu ÜQŞ-lərə uyğun deyilsə, belə bir Xidmət istifadəçisinin əlaqə xidmətlərindən imtina hüququnu qoruyur.

MADDE 7 - TÖVSİYƏLƏR

Xidmət istifadəçiləri viza müraciəti formlarında müəyyənləşdirilmiş tələbləri diqqətlə oxumağa və başa düşməyə, onları doğru və düzgün məlumatlarla doldurmağa, düzgün dəstək sənədlərini təqdim etməyə, onların keçərli pasportunu (zədələnməmiş və ya müddəti bitməmiş) olmağını və əldə etdiyi vizanın həqiqiliyini (daxil olmaqla, müddəti, girişlərin sayı, məqsəd və s.) yoxlamağa məsuliyyət daşırlar. Xidmət istifadəçisi viza müraciətini təqdim etdikdən sonra hər hansı bir dəyişiklik etmək mümkün olmayacaq.

Xidmət istifadəçiləri viza müraciətlərinin işlənməsi üçün müəyyən bir vaxt planı nəzərə almalıdırlar.

Xidmət istifadəçiləri, tələb olunan sənədlərini Capago-nun veb saytına, lazımi olduqda, uyğun zamanda yükləməlidirlər. Bir həftədən az (5 iş gününə bərabər) qalmış təyinat tarixində yüklənmiş sənədlər Capago tərəfindən bu tarixdən əvvəl baxışa alınmaya bilməz. Bu, sənədlərin baxılması ilə bağlı problemlərə və viza müraciətinin işlənməsində gecikmələrə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, Xidmət istifadəçilərinə daha effektiv bir müraciət nəzərdən keçirmə prosesi üçün bütün tələb olunan sənədləri əvvəlcədən yükləmələri tövsiyə olunur.

Bununla birlikdə, Xidmət istifadəçiləri tələb olunan sənədlərin yalnız bir hissəsini yükləmək və qalanını təyin olunmuş tarixdə gətirməkdə azadır.

Xidmət istifadəçisi, sənədlərini Capago tərəfindən xüsusi olaraq təlimatlandırıldığı kimi rabitə vasitələrinə uyğun olaraq təqdim etməlidir. Xidmət istifadəçisi, əgər Xidmət istifadəçisi təlimata əməl etmirsə, Capago-nun təqdim etdiyi təlimata əməl etmədikdə heç bir məsuliyyət daşımır.

Xidmət istifadəçiləri öz istifadəçi adı və parollarının məxfiliyini qorumağa məsuliyyət daşıyırlar. Onlar istifadəçi adlarının və ya parollarının icazəsiz istifadəsi barədə dərhal Capago-nun xəbərdar edilməsi ilə razılaşırlar.

Capago, Xidmət istifadəçisini viza üçün müraciət edərkən təqdim etdiyi bütün sənədlərin və qəbzlərin surətini saxlamağa təşviq edir.

MADDE 8 - MƏSULİYYƏTDƏN İMTİNA

8.1- Viza müraciətinin qərarı

Xidmət İstifadəçiləri qəbul edirlər ki, Capago yalnız viza müraciətini emal etməkdə məşğuldur və Müştəri tərəfindən verilən viza müraciətinin qərarına heç bir təsirinin olmadığını və buna görə də müqavilədə qeyd olunan qərarın qəbul edilməsinin və ya rədd edilməsinin müstəsna hesab olunan Müştəri tərəfindən göstərilən təkaddürlərinə görə heç bir məsuliyyəti olmadığını tanıyırlar.

Həqiqətən, Capago yalnız Xidmət İstifadəçiləri ilə Müştəri arasında bir vasitəçidir və prosesdə iştirak etmir və ya öz müstəsna təkrarında viza müraciətinin təsdiq və ya rəddinə görə həç bir məsuliyyəti daşımadığını qəbul edir. Sənəd çatışmaları olan bir viza müraciəti prosesinin rəddinə və ya gecikməsinə səbəb ola bilər. Bundan əlavə, Müştəri öz məsuliyyətində viza müraciətlərini emal etmək üçün lazım olan əlavə sənədləri, məlumatları və ya əşyaları tələb etmək hüququnu qoruyur.

Xidmət İstifadəçisi, QDÇ-ni qəbul edərək, viza müraciətinin emalı və ya Müştəri tərəfindən müvəffəqiyyətlə qəbul edilməsinin heç bir zəmanətinin olmadığını qəbul edir.

8.2 - Emalda gecikmə

Müştəridən qərarın viza müraciətindən qəbul olunma müddətləri təqribi təxminlərdən başqa bir şey deyildir, ki, bu da Capago tərəfindən nəzarət oluna bilməyən və zəmanət verilə bilməyən təlimatlara, məlumatlara və ya Müştəri ilə təcrübəyə əsaslanır.

Əlavə xidmətlərə abunə olmaq, heç bir şəkildə viza müraciətinin sürətli emalını və ya Müştəri tərəfindən müvəffəqiyyətlə verilməsinə zəmanət vermir.

Beləliklə, Capago viza müraciəti prosesində heç bir gecikmə üçün məsuliyyət daşımır və Xidmət İstifadəçiləri, bu ÜÇŞ-ni qəbul etməklə, viza müraciəti prosesindəki gecikmələr və ya qəbul edilmiş qərarlarla əlaqədar heç bir iddiaya görə Capago'ya müraciət etməməyi razılaşırlar.

8.3 - Üçüncü tərəflər

Capago, Xidmət İstifadəçilərinə, Capago tərəfindən rəsmi olaraq icazə verilməyən və ya Capago adından və onun adından fəaliyyət göstərməyən üçüncü tərəf vasitəçilərinin təklif etdiyi məlumatlardan, xidmətlərdən və ya məhsullardan istifadə etməmələrini tövsiyə etmir.

İstifadəçinin bu cür üçüncü tərəf vasitəçilərinə açıqlaya biləcəyi və ya Xidmət İstifadəçisinin bu üçüncü tərəf vasitəçilərindən ala biləcəyi hər hansı şəxsi və ya qeyri-şəxsi məlumata görə heç bir şəkildə Capago məsuliyyət daşımır.

8.4 - Sənədlərin itirilməsi və ya zədələnməsi

Xidmət İstifadəçisi qəbul edir və qəbul edir ki, Capago Şirkəti Müştəri üzərində heç bir nəzarəti olmayan və onun müstəsna səlahiyyəti altında olan hər hansı xidmətləri icra etmir. Beləliklə, Capago, yalnız Müştəri tərəfindən həyata keçirilən xidmətlər zamanı, Xidmət İstifadəçisi tərəfindən təqdim edilmiş sənədlərin itirilməsi və ya zədələnməsinə görə heç bir məsuliyyət daşımır.

8.5 - Məhdudiyyələr

Xidmət İstifadəçisi qəbul edir və qəbul edir ki, Capago viza müraciəti üçün tələb edilən sənədlərin əldə edilməsi üçün əlavə xidmətlər təklif etməyə və ya təqdim etməyə vəziyyətə gətirilmişdir, belə ki, Capago üçün əlavə xidmətlər təqdim etmək mümkün deyildir və ona görə də bu əlavə xidmətlərdən istifadə üçün müştəri tərəfindən ödəniş edilən hansısa bir məbləğin qaytarılması mümkün deyil və bu məbləğin geri qaytarılmasına dair heç bir təminat verilmir.

8.6 - Fors məsələsi

Capago, Fors məsələsi daxilində olan, amma bununla məhdudiyyətli olmayan hadisədən dolayı, pasportun və ya başqa hər hansı bir sənədin və ya viza müraciətinin gecikməsi, itki, zərər görməsi üçün heç bir yol ilə məsuliyyət daşınmayacaq. Bu hadisələr arasında, lakin bununla məhdudiyyətlənməklə, qəzalar, oğurluqlar, təbii fəlakətlər, ümumi elektrik və telekommunikasiya çıxışları, iğtişaşlar, iğtişaslar, qeyri-qanuni təxribatlar kimi hadisələr daxildir.

8.7 - Əlaqə

İstifadəçi, əlaqə xidmətinin hər an xidmət istifadəçisinin mobil telefon şəbəkəsində, internet bağlantısında, Fors məsələsi hadisələrində, ənənəvi olaraq, şəbəkə və internet əhatəsi müdaxiləsi daxilində müsbət təsir göstərə biləcəyini qəbul edir. Capago, SMS mətn mesajlarının, e-poçtların və ya hər hansı digər kommunikasiyanın çatdırılmasını qarantiya etmir və Xidmət İstifadəçisi üçün hansısa bir çətinlik nəticəsində Xidmət İstifadəçisi tərəfindən doğrudan və ya dolayısı ilə tələb olunan hər hansı bir itki, zərər və ya xərclər üçün məsuliyyə daşımır.

Əlavə olaraq, Capago, SMS, e-poçt və ya hər hansı digər kommunikasiyanın alınmamasına və ya gecikməsinə səbəb ola biləcək nömrə və ya e-poçt ünvanları kimi səhvlər üçün heç bir məsuliyyət daşımır.

8.8 - Biometrik məlumatlar

Capago, Qlient tərəfindən təmin edilmiş və ya təsdiq edilmiş biometrik qeydiyyat prosesi və avadanlığı istifadə edir. Capago, Müştəri tərəfindən təyin edilmiş bir zamanda Biometrik qeydiyyat prosesini təkrar etmək üçün əmr aldıqda məsuliyyət daşımır.

8.9 - İndemnitet

Xidmət İstifadəçisi, əgərki, lakin bununla məhdudiyyətlənmədən, müşahidə etmək və ya Capago tərəfindən icra olunan bir fərdi və xüsusi göstəriş və ya sorğuya əsaslanan təklif üçün şikayət və ya tələb daxil olmaqla şirkətin əməliyyatına cavab verir; • Servis İstifadəçisinin milli normanın və ya üçüncü tərəfin hüququnun pozulması; • Servis İstifadəçisinin tərəfindən verilmiş xidmətlərlə əlaqədar üçüncü tərəf tərəfindən gizlin təqdim olunan hüquqi tələb. Capago hər halda heç bir məhdudiyyət qoyulmadan, müsbət təsadüflər (qazanc itkisi, fəaliyyətin dayandırılması və ya məlumat itkisi kimi) nəticəsində törədilmiş zərərlər daxil olmaqla, lakin bununla məhdudiyyətlənmədən heç bir halda zərər və ya ziyan üçün məsuliyyət daşımaz.

MƏQALƏ 9 - GERİ QAYITMA POLİTİKASI

Capago-nun siyasətlərinə uyğun olaraq, geri qayıtmalar ödəniş növünə görə fərqlənir: Xidmət haqları, Viza haqları və əlavə haqlar.

9.1 - Xidmət haqları

Xidmət haqları, Xidmət İstifadəçisi görüş sifarişi və ya virtual növbə zamanı Capago Şirkətinə əvvəlcədən ödənilir.

Əgər viza verilməsi, müştəri tərəfindən ədalətli qərarla təyin edilir və ya Xidmət İstifadəçisi virtual növbədə qeydiyyatdan keçib-keçmədiyi, həmçinin görüşə daxil olub-olmadığına baxmayaraq, bu haqlar geri qaytarılmaz.

9.2 - Viza haqları

Viza ərizəsi Müştəriyə təqdim edildikdən sonra, Viza haqları Müştəri tərəfindən başqa təlimat olunmadıqda geri qaytarılmır. Xidmət istifadəçiləri, viza müraciəti effektiv olaraq Müştəriyə təqdim edilmədən əvvəl sorğu göndərirlərsə, geri ödəniş əldə etmək hüququna malik ola bilərlər.

9.3 Əlavə haqlar

Əlavə haqlar, əlaqəli xidmətin Xidmət istifadəçisinə təqdim edilməsi halında geri qaytarılmaz.

9.4 - Əvvəlcədən ödəniş

Görüş yeri üçün qabaqcadan ödəniş edən Xidmət İstifadəçisi, o cümlədən virtual növbə sistemində iştirak etdikdə, görüşə daxil olub-olmamaq, virtual növbə sistemindən ayrılmaq və ya təklif olunan görüş üçün yer almaqdan asılı olmayaraq, geri qaytarılmaz.

9.5 - Görüşün tərksil olunması

Xidmət istifadəçiləri görüşlərini 72 saat əvvəl əlavə haqlar və ya cərimələr olmadan yenidən planlaşdıra və ya ləğv edə bilərlər.

Capago ilə əlaqə saxlayaraq, Xidmət istifadəçiləri yalnız iki (2) dəfə əlavə haqlar və ya cərimələr olmadan görüşlərini yenidən planlaşdırmağa hüquqdurlar.

Xidmət İstifadəçisi görüşü ləğv etdikdə, ona yeni bir görüş vaxtı əldə etmək imkanı verilir. Görüşün ləğvi, Xidmət istifadəçisini geri ödəniş hüququ əldə etməyə layiq etmir.

MƏQALƏ 10 - EMALIN LƏĞV EDİLMƏSİ

Rüsumlar, hissəsi və ya tamamı, Capago Şirkətinə ödəndikdən sonra, Xidmət İstifadəçisi emalın dərhal başlandığını qəbul edir. Nəticədə, o, onun Capago ilə ləğv edilməsini tələb etməməlidir.

Viza müraciətinin emalının ləğv edilməsi sorğusu viza müraciəti təqdim edildikdən sonra, başqa bir deyil, yani viza müraciəti təqdim edildikdə və rüsumlar tam ödənildikdən sonra, Capago tərəfindən nümayəndəyə təqdim edildikdə ünvanlandırılmamalıdır. Ləğv sorğusunun müəyyən edilməsi və viza müraciətinin geri qaytarılma müddəti yalnız Müştərinin ixtiyarına uyğun olaraq müəyyən edilir.

Bu ÜQŞ-də göstərilən hallara baxmayaraq, viza müraciətinin emalını ləğv edən Xidmət İstifadəçiləri ödənilmiş rüsumların tam və ya qismən geri qaytarılması hüququna sahib deyillər.

MƏQALƏ 11 - POZUNTULAR VƏ TƏZMİNAT

Xidmət İstifadəçisi etiraf edir ki, bu ÜQŞ-nin bir və ya bir neçəsindən müstəsna olaraq hər hansı bir pozuntusu və ya pozulması cəhdinin Capago Şirkətinə müəyyən və dərhal ziyan vurduğunu və nəticədə Capago-nun təzminat və kompensasiya tələb etməyə haqlı olduğunu qəbul edir.

Xidmət İstifadəçisi həmçinin etiraf edir ki, Capago Şirkəti, bu ÜQŞ-ni pozmağın və ya pozmağa cəhd etmənin, və ya belə pozuntuların dayandırılmasının və ya dayandırılmasının məcburi yardım tələb etmək və ya tələb etməmək üçün müraciət etmək hüququna malikdir. Capago, hüquqi haqlar da daxil olmaqla, Xidmət İstifadəçisinin bu pozuntuların dayandırılması üçün məhkəmədən tələb edilən müşahidələr üçün ödənişlər, xərclər və ziyanlar üçün kompensasiya almağa haqlıdır, bu daxildə hüquqi haqlar da yer alır.

MADDE 12 - İNTELEKTUAL MÜLKİYYƏT

Capago, əsas və ya əlavə xidmətlər təmin etmək məqsədi ilə yaradılan və/ya istifadə olunan (Xidmət İstifadəçisinin tələbi ilə daxil olmaqla) mətnlər, şəkillər, təqdimatlar, təsvirlər, tədqiqatlar, prototiplər, loqolar, nişanlar, yüklənən fayllar, video klip və ya səslər və s. kimi bütün intelektual mülkiyyət hüquqlarını qoruyacaq.

Belə mətnləri, şəkilləri və s. təkrar çıxarmaq və ya istifadə etməməyə, Capago-nun əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan, hər hansı mali kompensasiya tələb etmək hüququna malik olacağını razılaşır.

İntelektual mülkiyyət haqları ilə əlaqədar daha ətraflı məlumat üçün, lütfən, Capago saytında istifadə şərtlərinə baxın.

MADDE 13 - ŞƏXSİ MƏLUMATLARIN QORUNMASI

Capago, Xidmət İstifadəçilərindən məhsullar və/ya xidmətlər təmin etmək məqsədi ilə Şəxsi Məlumatlar toplamaqda, məsələn, çap vəL veb sayt ərizə forması, pasportun və digər sənədlərin vasitəsilə təqdim edilmiş məlumatlar kimi məlumatları toplamağa hüquq sahibidir. Bu məlumatlar adları, ünvanları, əlaqə məlumatlarını, doğum tarixi və yeri, pasport məlumatları, iş yeri məlumatları, səyahət məlumatları və s. əhatə edə bilər.

Capago yalnız viza müraciəti prosesinə səmərəli şəkildə bağlı olan Şəxsi Məlumatları tələb edir, toplamaq və emal etməyə tələb olunan Şəxsi Məlumatları emal edir.

Bu baxımdan, Xidmət İstifadəçiləri bu Şəxsi Məlumatların toplanması, qorunması, emalı və lazımi olarsa, Müştəri ilə olan viza müraciəti prosesinə aid şərtlərlə əlaqədar olaraq, Şəxsi Məlumatların keçirilməsinə razılıq verir.

Xidmət İstifadəçiləri həmçinin razılıq verir və etiraf edir ki, Capago-nun bu ÜQŞ çərçivəsində təyin edilmiş bütün xidmətləri yerinə yetirən tərəfdaşlarına Şəxsi Məlumatları təqdim etmək hüququna sahibdir. Bu ÜQŞ-də əhatə olunmayan və ya İstifadəçiyə təklif oluna bilən hər hansı üçüncü tərəf tərəfindən təklif olunan hər hansı xidmət üçün Capago, Xidmət İstifadəçisi ilə razılıq əldə edildikdə Şəxsi Məlumatları yalnız paylaşacaqdır. Bütün üçüncü tərəf tərəfdaşları, Şəxsi Məlumatların təhlükəsizliyini təmin etmək üçün kifayət qədər səviyyədə qorunma təmin etməyə öhdələnirlər.

Şəxsi məlumatlar, həmçinin, Müştəri tərəfindən onun məlumatları qorumaq üçün tətbiq olunan məxfilik siyasəti və tədbirləri əsasında ayrıca saxlanılır və emal olunur.

Şəxsi məlumatların toplanması və emalı ilə əlaqədar Xidmət İstifadəçisinin hüquqları və müəyyən edilmiş digər məlumatlar, Capago saytında dərc edilmiş Məxfilik Siyasətində müəyyən edilmişdir.

MADDE 14 - TƏNZİMƏLƏNƏN QANUN VƏ MÜBAHİSƏLƏRİN HƏLLİ

Bu ÜQŞ, vizanın tətbiq olunan qanun və qaydalara riayət etməklə birbaşa əlaqəlidir, viza prosesi üçün tələb olunan qanun və tüzüklərə baxmayaraq.

Xidmət İstifadəçisi, məhsulları, xidmətləri və veb saytı ilə əlaqədar Capago Şirkəti ilə bağlı hüquqi tədbir görmək qərarına gələrsə, Xidmət İstifadəçisi, müraciət edilən vizanın təqdim edildiyi yerin məhkəmələrinin yurisdiksiyasını, bütün digərləri istisna olmaqla, qəbul edir.

MADDE 15 - BÖLÜNMƏ XÜSUSİYYƏTİ

Bu ÜQŞ-nin bir və ya bir neçə müddəəsinin ləğv edilməsi və ya tətbiq edilməməsi, qalan müddəaların ləğv edilməsi və ya tətbiq edilməsi üçün heç bir şəkildə etkisi olmamalıdır. Məqalə, bölmə və alt bölmə adları yalnız istinad üçün verilmişdir və hər bir bölmənin məzmununu məhdudlaşdırmır.

MADDE 16 - ÖHDƏLİKLƏRDƏN İMTİNA

Bir və ya bir neçə Xidmət İstifadəçisi tərəfindən bu ÜQŞ-lərin bir və ya bir neçə müddəəsinin pozulması ilə əlaqədar olaraq Capago tərəfindən heç bir hərəkət etməmək, maraqlardan imtina etmək və ya tacizkar qəbul edilməz. Capago, lazımi gördüyü hər hansı bir tədbiri almaq hüququnu qoruyur.

MADDE 17 – BU ÜQŞ-Ə DƏYİŞİKLİKLƏR

Bu ÜQŞ-ə istənilən vaxt Capago veb saytında əldə edilə və baxıla bilər. Capago Şirkətinin heç bir əməkdaşı, agenti, filial strukturu və ya müqavilə tərəfdaşı, əvvəlcədən yazılı razılığı olmadan hazırkı şərtləri dəyişdirmə, əlavə etmə və ya azaltmağa səlahiyyəti olmadığını qeyd edir.

Bütün dəyişikliklər, düzəlişlər, artırmalar və ya azaltmalar veb saytımızda dərc ediləcəkdir. Başqa təklif edilmədiyi təqdirdə, bu dəyişikləşdirmələr dərhal qüvvəyə minəcək və hər hansı əvvəlki versiya və/və ya ziddiyyətli sənədlər üçün əvvəlcədən təyin edilmiş olacaqdır.

MADDE 18 - ÜMUMİ MÜDDƏALAR

Xidmət İstifadəçisi, viza ərizəsini təqdim etmədən əvvəl burada göstərilmiş bütün şərtləri, təfərrüatları və təklif olunan bütün məlumatları oxuduğunu, başa düşdüyünü və bu şərtlərə əməl etməyə razılıq verdiyini və təsdiq etdiyini qəbul edir.

Bu ÜQŞ ilə bağlı əlavə suallar və ya sorğular üçün bizə e-poçt ünvanımızdan yazın: contact@capago.eu.